ทำเลสิคราคา ฉันสามารถจ่ายได้

โรง พยาบาล รักษา ตา

 

ปัญหาสายตา คือ หนึ่งในหลายปัญหาที่ย่อมเกิดขึ้นกับคนเราทุกคน ไม่ว่าจะเด็กวัยรุ่น ผู้สูงอายุ ผู้ชาย หรือผู้หญิงก็ตาม เพราะปัญหาสายตาไม่ได้เกิดจากพันธุกรรมอย่างเดียว แต่เกิดจากการใช้สายตา ที่ไม่ถะนุถนอม และการใช้สายตาแบบผิดวิธี จึงทำให้ผู้ที่มีปัญหาสายตาส่วนใหญ่ ต้องอาศัยแว่นตา สำหรับบางคนอาจไม่ใช่สิ่งที่ชอบนัก เพราะทำให้ วิถีชีวิตแบบเดิมๆ ที่เคยทำตอนไม่ใส่แว่นหายไป จะเล่นกีฬา แต่งหน้าสวย อ่านหนังสือ หรือทำกิจกรรมอื่นๆ ก็กลายเป็นอุปสรรค การรักษาสายตามีหลายวิธีการทำเลสิคจึงเป็นอีกทางเลือกสำหรับคนที่ไม่อยากใส่แว่นตา และคอนแทคเลนส์ ซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีเทคโนโลยีการทำเลสิคที่สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสามารถวิเคราะห์ให้แน่ชัดว่าภาวะสายตาผิดปกติชนิดใดควรรักษาแบบไหน เช่น

 

  • PRK (Photorefractive Keratectomy) เป็นการรักษาสายตาสั้น ยาว เอียง ด้วยเลเซอร์ ไม่มีการแยกชั้นกระจกตา แต่จะขูดชั้นผิวบนของกระจกตาออก แล้วค่อยเจียรกระจกตาอีกทีด้วยเลเซอร์ ข้อดี เหมาะกับผู้ที่มีชั้นกระจกตาบางมาก (เพราะไม่มีการแยกชั้นกระจกตา) กระจกตาถลอกง่าย หรือตาแห้งกว่าปกติ และราคาถูกที่สุด                                                                                                                                                                              ข้อเสีย อาจมีอาการเคืองตามากกว่าวิธีอื่น (เฉลี่ยอยู่ที่ 3 วัน) ใช้เวลาในการฟื้นตัวของแผลนานกว่าวิธีอื่นด้วย และไม่สามารถใช้วิธีนี้กับคนที่มีค่าสายตาสั้นกว่า 400 ขึ้นไป                                                                                                                                    ราคา 30,000-49,999 บาท
  • LASIK (Laser-Assisted In-situ Keratomileusis) หรือที่เราเรียกกันจนติดปากว่า เลสิค จะใช้มีดเปิดชั้นกระจกตา แล้วค่อยเข้าไปเจียรกระจกตาด้านในให้ได้ความโค้งที่เหมาะสมด้วยเลเซอร์ การเปิดชั้นกระจกตาจะมีรอยตัดเหมือนเปิดฝาถ้วยเยลลี่ ฝาปลากระป๋อง โดยจะมีส่วนที่ยังติดอยู่ที่เดิมเล็กน้อย มีรอยกระจกตาเปิดออกมาราว 90-95%

ข้อดี การฟื้นตัวของแผลเร็วกว่าวิธี PRK                                                                                                                   ข้อเสีย รอยผ่าบนกระจกตายังไม่เล็กมากเท่ากับวิธี Femto และไม่เหมาะกับผู้ที่มีกระจกตาบาง

ราคา 30,000-49,999 บาท

 

  • Femto (Femtosecond Laser) มีวิธีทำคล้ายกับวิธี LASIK แต่จะใช้เลเซอร์ชนิดพิเศษเพื่อทำการรักษาในทุกขั้นตอน กล่าวคือไม่ได้ใช้มือของหมอถือใบมีดในการเปิดชั้นกระจกตา แต่จะใช้เลเซอร์เป็นตัวเปิด และเจียรความโค้งของกระจกตาด้วย เมื่อทุกขั้นตอนใช้เลเซอร์ทั้งหมด จึงมีความแม่นยำสูงมากกว่าวิธี LASIK

ข้อดี มีความแม่นยำสูงกว่าวิธี PRK และ LASIK กระทบกระเทือนกระจกตาน้อยกว่า เปิดกระจกตาได้อย่างนุ่มนวล เรียบเนียนเสมอกันมากกว่า ระคายเคืองตาน้อย ลดความเสี่ยงของตาแห้งหลังผ่าตัด ผู้ที่มีกระจกตาบาง ตาเล็ก สามารถใช้วิธีนี้ได้  เห็นชัด 70-80% หลังผ่า หากเผลอกลอกตาสามารถทำใหม่ได้ทันที

ข้อเสีย ค่าใช้จ่ายสูงกว่า

ราคา 70,000-99,999 บาท

ราคาเลสิกใน thailandclinics.com

การรักษาสายตาด้วยเลสิคแบบใหม่แม้ว่าจะมีความปลอดภัยสูง สำหรับผู้ที่อยู่ระหว่างการตัดสินใจควรศึกษาหาข้อมูลให้ดีก่อน และควรเลือกแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรง สถานพยาบาลมีความน่าเชื่อถือ รวมถึงการดูแลดวงตาตัวเองให้พร้อมก่อนมาทำเลสิค โดยเฉพาะคนที่ใส่คอนแทคเลนส์เป็นประจำ ควรงดใส่อย่างน้อย 3 -7 วัน (สำหรับเลนส์นิ่ม และเลนส์แข็ง) ไม่ควรขับรถมาเอง และควรนำแว่นกันแดดมาด้วย เพราะการตรวจจะมีการหยอดยาขยายม่านตา ทำให้สู้แสงไม่ได้ 4 – 6 ชั่วโมง

レーシック治療

lasik treatment

近視または近視、遠視または遠視および乱視などの視覚障害を経験している人はそれを利用することができます。眼球が通常より長い場合、または角膜が急激に湾曲している場合、光線が網膜より先に集まるため、遠方の視界がぼやけて近視を引き起こします。近視では、人はより近いものを非常にはっきりと見ることができますが、遠くに置かれたものは見ることができません。一方、極端に平らであるか眼球が平均よりも短いことがわかった場合、角膜が遠くなると遠視が起こり、それによって光が網膜の後ろに集中し、その上に集中しなくなります。角膜の不均一な湾曲または平坦さは、乱視における遠方および近方視力を乱す傾向がある。
関与するリスク
レーザー眼科手術は、他の外科手術と同様に、何が期待されるかを理解するために、事前に知られていなければならないいくつかのリスクを伴う。以下のようなリスクはほとんどありません。
•過剰な組織が目から除去された場合は、過矯正。
•目からレーザーにより除去される組織が少ない場合、矯正不足、したがって望みどおりに視界が鮮明にならないようにする。
•まれではありますが、視力の低下または変化。
•妊娠、異常な創傷治癒およびホルモンの不均衡により、視力は手術前の状態に戻ります。
•複視、グレア、ハロー。
•乱視は、組織またはむらのある除去に起因します。
•感染症、炎症、涙などの問題がある。
•ドライアイは最初の数カ月の間に涙の量が減ったために経験しました。
Lasik手術に関連するリスクを減らすためのより良い方法は、そのスキルが信頼できる優れた経験豊富で知識のある医師を見つけることです。健康状態によってはリスクが高まる可能性があることを理解することも同様に重要です。外科手術を受ける前に、自分の健康状態を徹底的に評価する必要があります。
手術の準備
この眼科手術のために適切に準備するために、資格のある医師は何をし、避けるべきかを明確に指示します。実行すべきことはほとんどありません。
•手術を受ける前の少なくとも1日前に、アイメイクを避けてください。しかし、破片除去による感染のリスクを最小限に抑えるために、手術前に定期的にまつ毛をきれいにするようにしてください。
•コンタクトレンズは角膜の形状を変形させる可能性があるので、手術前にコンタクトレンズを着用しないでください。
手術費用を評価し、それが保険に入っているかどうかを調べるのが賢明でしょう。事実、大半の保険会社は選択的手術であると判断されているため、この手順を網羅することは知られていません。医者はこの外科的処置を受けることにかかわるであろう量を見つけるために議論されるべきです。

続きを読む